Contact

 

HitarPetar Restaurant

 

 

Telephone: +(359) 32 968 778

E-mail: hitarpetar1@abv.bg

Address : ul. Vasil Aprilov 140


Copyright © 2020 HitarPetar Restaurant.  All Rights Reserved